Gökhan Atılgan

 

Görsel tasarımın kaynağı, doğadır. Çünkü doğa demek, orantı ve uyum demektir. Dağlar ile tepeler, dereler ile ırmaklar, ağaçlar ile kuşlar, çiçekler ile yapraklar, denizler ile göller orantılıdır doğada. Yer ile göğün renkleri birbirine yakışır; sonbahar, ilkbahar, yaz ve kışın renkleri uyumludur. T A S A R I M C I,  orantının hassasça kurulduğu, renklerin güzelce birbirine yakıştığı bir coğrafyada, Artvin’de doğmuştur. Ama herhangi bir şekilde doğmamıştır. O müthiş ve güzel âleme ‘şen’ bakarak doğmuştur.

Derenin akışı, denizin dalgalanışı, yaylanın dumanlanışı, ormanın yağmurlanışı ve güneşin açışı sokakta oynarken, okul sırasında otururken, ağaç tepesinde, dere kenarında haylazlık ederken, bahçede aylaklık ederken, pencereden dışarı bakarken hayatının doğal bir parçası olmuştur T A S A R I M C I‘nın. Ormanlarda ağaçların gövdeleri ile mevsim mevsim sarıya, yeşile, bordoya dönen yaprakların renk uyumu; denizlerde laciverdin, mavinin, beyazın birbirinde erimesi; yaylalarda ve dağ başlarında bulutların kızıl ile kara arasında renk cümbüşleri yaratması; dalgaların uyuyup uyanırken, çarpıp çırpınırken, derelerin durmaksızın akarken bir müthiş ritim yaratması T A S A R I M C I‘nın zihninin, gönlünün, aklının doğal bir parçası olmuştur.


Bu yol, eninde sonunda, insan ile doğa ve insan ile insan iletişiminin tüm kanallarını su kanalları gibi açacak olan tasarımcılığa çıkacaktır. Ama önce bazı ara yollardan geçerek…

T A S A R I M C I mektepleri sıra sıra geçecek, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kapısından girecektir. Derken soluğu Dersaadet’te alacaktır. Mimar Sinan gibi evrensel tasarımcıların büyük izler bıraktığı İstanbul’un efsanevî karakteri ile Karadeniz’in doğal ve güzel mirasının birbirine değeceği süreç böylelikle başlayacaktır.

T A S A R I M C I, 1997’de Doğa Basım Yayın’da grafik alemine girecek, dergilere, broşürlere, kitaplara mizan vermenin ilk adımlarını atacaktır. Doğada gördüğü orantı ve dengeyi harflerle, renklerle, şekillerle ve resimlerle yeniden yaratmak için ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve program becerilerinin ilk temellerini de burada dökecektir.

Sonra; rengi, harfi, dengeyi, orantıyı ve uyumu olağanüstü bir yaratıcılıkla kaynaştıran Savaş Çekiç’le kesişecektir yolu. Hayal gücü ile aklı, zevk ile neşeyi ustaca bütünleştiren, harflerin dilini ana dili konuşabilen, renklerin tayfını gözbebeğiyle görebilen büyük ustayla çalışarak geçirdiği yıllar, T A S A R I M C I‘nın hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Doğal miras ile edinilmiş bilgi, doğuştan gelen yetenek ile emek vererek erişilen ustalık 2002’de girdiği Savaş Çekiç Tasarım Ofisi’nde iç içe mayalanacaktır.

Bunu, Herşey İletişim Hizmetleri’ndeki ilk ciddi ajans deneyimi takip edecektir. Türkiye’nin büyük ve ünlü kuruluşlarının tasarım işlerine iz bırakma dönemi başlamıştır artık. Bundan böyle mekânlar ve işler değişmiş ama, doğa gibi ve doğaya bakarak tasarlama hevesi hiç eksilmemiştir. Graphis Matbaa, Ommedya gibi büyük ve önemli kuruluşlarda biriktirdiği deneyim, geliştirdiği tecrübe, edindiği yeni bakış açıları ve genişlettiği donanımıyla kendi yolunda yürüyüşünün ilk adımını Merhaba Grafik’i kurarak atmıştır T A S A R I M C I .

Yerelliği evrenselliğe taşıyıp iyice piştikten sonra, evrenselliği yerelliğin kalbine aşılamayı amaç edinmiştir T A S A R I M C I.  İşte buna sebep; şimdi, Borçka’dadır. Efsanevî şehirde edindiği maharet ve kendi öz memleketinin doğasında gördüğü güzellik burada her gün yeniden birleşiyor. Harfler, çizgiler, resimler, şekiller Merhaba Grafik’te öyle orantılanıyor, öyle uyumlanıyor ki… Dağlar, denizler, dereler, ormanlar, bahçeler, yaylalar diyeceğini nasıl güzellikle diyor, insana daima nasıl güzel görünüyorsa, Merhaba Grafik’ten çıkan işler de her keresinde o güzelliği yakalamak için hevesle, ümitle, içtenlikle yola çıkıyor.

T A S A R I M C I, doğayı ve insanı sevmiştir bir kere. Bu yüzden işleriyle, hayalleriyle, maharetiyle ve iradesiyle insana ve doğaya zarar verenlerin karşısında durmayı, onlardan yana olanların omuzbaşında olmayı içsel bir sorumluluk sayıyor.

Cömert ve bereketli doğaya, doğadaki gibi iyi ve güzel iletişime açık insanlara, doğayı ve insanı gönülden seven kurumlara her gün yeniden M E R H A B A, diyor  T A S A R I M C I.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!